0 Min resekorg Totalt 0,00 € Skicka reservering >
  • Inga produkter i kundvagnen

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor/Skafur-Tour

Följande villkor angår alla tjänster som Skafuuri Oy säljer. Du är bunden till dessa villkor efter att en bokningsbekräftelse har skickats till dig. Var god och läs dessa villkor noga.

1. Kontrakt

Efter att du har skickat en bokningsförfrågan, kollar vi tillgängligheten och skickar ett erbjudande till dig som du får godkänna. Om vi inte kan bekräfta din bokning enligt din föfrågan, skickar vi ett annat förslag.

2. Ekonomiskt skydd för förskottsbetalningar

Vi har en licens att fungera som reseledare och reseförmedlare, beviljat av Konsumentverket under numret 2465/14/Mj,Mv.

Alla företag som är finansiellt skyddade listas här: http://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/resande-samt-information-for-researrangorer/registret-over-paketresebyraer/

Detta betyder att vi har en deposition i en bank som täcker summan av förskottsbetalningarna. Ifall av insolvens arrangerar Konsumentverket återbetalningen av pengar du har betalat till oss i förskott för en paketsemester.

3. Betalning

När din resa har bekräftats skall totalpriset betalas enligt följande:

  • över 60 dagar till resans början: en deposition på 30%, resten betalas senast 45 dagar innan resans början
  • under 60 dagar till resans början, eller ett totalpris på under 500€: totalpriset betalas genast

4. Avbokningar

Avbokningsdatumet är det datum då Skafur-Tour har mottagit avbokningsmeddelandet.

Resans beställare kan avboka 20% av resans deltagare kostnadsfritt 60 dagar innan resans början, ifall minsta deltagarmängden ännu uppnås. Researrangören har rätt att prissätta resan pånytt enligt resans nya deltagarmängd.

Hela gruppen kan avboka enligt följande villkor:

Resa, evenemang, fest

  • minst 45 dagar innan resans början        25€
  • 28-45 dagar innan resans början            50%
  • under 28 dagar innan resans början       100%

Aktivitet

  • under 28 dagar innan resans början       25€
  • 7-28 dagar innan resans början              50%
  • under 7 dagar innan resans början         100%

Bokaren är ansvarig över att avbokningen lämnas åt Skafur-Tour i tid.

5. Deltagarlista

Gruppens slutliga deltagarlista, indelade i rum ifall logi ingår, likaså avfärdsplats och andra önskemål måste inlämnas till e-post adressen: sales@skafur-tour.fi 4 veckor innan resans början.

6. Pris

Bara de tjänster som nämns i bokningsbekräftelsen ingår i priset. Administrationsavgiften är 16€/beställning. Det är inte administrationsavgift på enskilda aktivitetsbeställningar under 500€.

7. Företagskunder

Mervärdesskatt ingår i resans pris och uppsamlas enligt finkska skatteverkets regler. För företagskunder som har gett oss sitt momsregistreringsnummer, skickar vi ett moms specifierat rese-erbjudande och -bekräftelse.

8.  Resedokument

De nödvändiga resedokumenten skickas till personen som gjorde bokningen via e-post eller direkt till mobiltelefonen, 7-14 dagar innan resans början.

9. Resans förverkligande och gruppstorlekens effekt på priset

Researrangören har rätt att upphäva hela resan ifall minsta deltagarmängden inte uppfylls 60 dagar innan resans början, eller i fall av force majeure (vanligtvis väderförhållanden). I detta fall returneras kundens pengar, om inte ett nytt datum har valts.

10. Reseförsäkring

Kunden ansvarar själv över att han/hon har den nödvändiga reseförsäkringen som är i kraft i Finland och täcker den valda aktiviteten.

11. Ändringar

Skafur-Tour ansvarar inte för ändringar som är oberoende av researrangören. Evenemangets/resans arrangör förbehåller sig rätten att ändra i resprogrammet.

12. Pass, visum och vaccin

Deltagarna ansvarar själva för skaffandet av pass, visum och vaccin.

13. Klagomål

Klagomål och anmärkningar som gäller resan måste göras omedelbart då klagomålets orsak uppstått till adressen: sales@skafur-tour.fi eller genom att ringa till +358 45 173 8979.

Skadeståndskrav måste alltid göras skriftligen till e-post adressen ovan, minst 1 månad efter resans slut. Skafuuri Oy förbinder sig att svara inom 1 månad efter skadeståndskravets ankomst.

14. Skadestånd

Kunden har ansvaret att ersätta de skador som han/hon orsakat resmålet. Bokaren är också ansvarig över gruppens andra personer och skador orsakade av dem.

Beträffande skador som inträffar under luft-, havs- eller järnvägstransport, skall ersättning för skada bestämmas enligt de regler eller avtal som transportföretaget tillämpar i sina egna affärshandlingar.

I andra fall följs de Allmänna villkoren för paketresor. Tjänsteleverantörens och Skafur-Tours roll i servicen är specifierad i en faktaruta som finns på varje produktsida.

Helsingfors 8.6.2014

Aktivitet (först Alla)

  Alla (118)   Bastu (23)   Cykling (9)   Familjesemester (8)   Fiske (17)   Golf (2)   Historia & Kultur (20)   Husky & Rensafari (7)   Inomhus aktiviteter (10)   Konst & Design (10)   Kryssningar & Segling (7)   Kulinarism (20)   National parker (9)   Norrsken (7)   Skidåkning (9)   Spa & Wellness (11)   Stuga (13)   Vandring & Snöskogång (17)   Vattensport (16)   Vinteraktiviteter (17)   Wildlife & Vildmark (7)   jul (1)   wellness (1)   Äventyr (23)

Månad

  Alla (118)   Januari (36)   Februari (40)   Mars (44)   April (41)   Maj (70)   Juni (86)   Juli (82)   Augusti (86)   September (82)   Oktober (47)   November (34)   December (37)

Läge

  Alla (118)   Helsingfors-området (42)   Hav (12)   Sjö (17)   Skog (21)   Lappland (23)

Gruppstorlek min.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.