Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä
Skafuuri Oy, Reharinteentie 161,12400 Tervakoski, SUOMI

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Riitta Kiukas, riitta (at) skafur-tour.fi

Rekisterin nimi
Skafuuri Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään matkajärjestelyihin, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.  

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Syntymäaika (pvä, kk, vuosi)
  • Sähköpostiosoite
  • Skype-osoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoa vain ja ainoastaan asiakkaiden tilauspyynnöistä ja tilauksista. Rekisteri sijaitsee taustajärjestelmässämme. Tietolähde on asiakas itse.

Varaamme oikeuden käyttää verkkosivuillamme myös evästeitä (ns. Cookie), joiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä ja sitä käytetään verkkosivuston käytettävyyden kehittämiseen sekä ja mainonnan kohdentamiseen on web.Tätä varten kysymme sinulta luvan sivustolle ensimmäistä kertaa tullessasi. 

Tietojen luovutus

Tietoja ei myydä  Skafuuri Oy:n ulkopuolisille tahoille. Palveluntarjoajille toki luovutetaan tiedot, jotka he tarvitsevat oman palvelusuoritteensa hoitamiseen (esim. nimilistat).

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä on SSL-suojattu (Secure Sockets Layer) ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluville heitä sitovan sopimuksen erikseen allekirjoittaneille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat rekisterin hallinnointioikeuksia.   

Henkilötietojen säilytttäminen:

Tiedot säilytetään rekisterissa enintään 7 vuoden ajan. Mikäli ryhmässä matkustavien asiakkaiden nimiä, sukupuolta ja syntymäpäiviä vaaditaan lento- tai laivalippujen varaamiseen, tällaiset listat tuhotaan 6kk sisällä matkan päättymisestä.

Maksutiedot: 

Verkkomaksaminen tapahtuu erillisessä, suojatussa maksujärjestelmässä. Skafuuri Oy/Skafur-Tour ei käsittele mitään maksuvälinetietoja. 

Luottamuksellisten matkatietojen toimittaminen: 

Skafuuri Oy/Skafur-Tour käyttää sähköpostien salausta lähettäessään tai pyytäessään asiakasta lähettämään henkilötietoja sisältäviä tietoja kuten osallistujaluetteloita tai lentolippuja.